Magiske genstande og fortryllelser


Denne tråd sætter retningslinjerne for magiske genstande samt forbandelser på KL, da en del brugere gennem tiden har spurgt ind til dette.
Magien på Krystallandet stammer hovedsageligt fra de magiske krystaller, der findes i landets undergrund, samt de magiske evner, landets beboere har. En genstand kan derfor primært modtage magiske egenskaber ved, at en person med evnerne hertil fortryller den (personen kunne være en NPC), eller ved at genstanden får indgraveret en magisk krystal.

Det er tilladt for brugere på Krystallandet at eje sådanne magiske genstande, men disses evner må ikke svare i styrke til en hel magisk evne. Objekter er heller ikke beregnet til at fastholde magi, og magien vil derfor svækkes med tiden.
Det er tilladt at eje genstande (våben, objekter, smykker osv.) med følgende magiske egenskaber:

- At kunne fornemme når personer af en bestemt race er i nærheden, ved at genstanden f.eks. lyser op.
- At indeholde stor varme og endda være i stand til at sætte ild til brandbart materiale ved berøring af genstanden.
- At indeholde isnende kulde og skabe et lille lag is, på et område, genstanden kommer i berøring med.
- At lyse op, når der er fare på færde.
- At gøre bæreren af objektet i stand til at trække vejret under vand
- At gøre bæreren af objektet i stand til at se i mørke
- At give din karakter et bestemt udseende, f.eks. som menneske, hvis din karakter er ork. Kun ét bestemt udseende må være knyttet til genstanden.

Flere tilladte fortryllelser på genstande, vil muligvis blive tilføjet med tiden. Ønsker du at din karakter skal eje en genstand, der har en egenskab, som ikke er på ovenstående liste, skal en admin kontaktes først.


Forbandelser


En forbandelse på Krystallandet er en negativ magisk effekt, der er påført en karakter, som ikke selv kan fjerne den. 

Det er som udgangspunkt altid tilladt at have en karakter, der på en eller anden måde er forbandet, da dette er til skade og ikke gavn for karakteren. Forbandelsen kan være kastet direkte på karakteren eller være knyttet til en særlig genstand, som karakteren er i besiddelse af.
Eksempler på forbandelser, kunne være at være at tage en skikkelse, som karakteren normalt ikke har (et andet køn, en anden race, etc.), at være tvunget til at udføre gode gerninger for alle personer, karakteren møder, eller noget helt andet.

Varulve- og vampyr-forbandelsen hører også under forbandelser på Krystallandet, men angives som race i profilen, da de ændrer karakterens fysiske fremtoning. Disse forbandelser anses som ubrydelige, da man ikke har fundet en magisk vej til at ophæve dem.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en forbandelse er i orden at benytte mod din karakter, så kontakt en admin først.
~ Krys ~