Magi

Magiske kræfter

De fleste levende væsner i Krystallandet har magi. Nogle ganske lidt, andre betydelige mængder. Magi er medfødt og kommer i mange former og variationer - men fælles for alle er, at det er en kraft i ens indre, som man med alderen kan lære at kontrollere. Nogle evner kommer ikke til syne og udvikler sig, før senere i livet.
Magi kan studeres, men ikke opnås gennem boglig viden. Man vil altid kun have den kraft, man er født med, eller er kommet i besiddelse af, i form af f.eks. magiske artefakter. Ofte vil magiske kræfter være arvelige, så børn har kræfter, der minder om deres forældres. Nogle fødes helt uden magiske evner.

Det vil sige at den helt klassiske troldmand som kan kaste besværgelser, "trylle" og læse sig til mere magi ikke eksisterer i Krystallandet. I stedet er Krystallandets magi nærmere mutationsevner, og magien kan derfor også være vidt forskellig.

Magi kan i nogle tilfælde overføres til genstande. Nogle genstande er bedre end andre til at absorbere magien, og under alle omstændigheder kræver det en person med evnen til at fortrylle genstanden. De fleste genstande holder kun magien i måneder eller år, men enkelte er gennem tiden blevet fortryllet af så kraftig magi, at den varer ved. Det er ikke almindeligt at bære magiske genstande.

Krystaller har i landet ofte deres egen magi - ikke i form af særlige evner, men simpel, ren kraft. Hele Krystallandets undergrund er fyldt med utallige krystalformationer, og videnskabsmænd mener, at det er herfra almindelige folk har fået deres magiske ressource.

Når du skaber din kararakter, har du mulighed for at skrive dine egne, magiske evner, eller vælge en af vores standard-magier i profilskemaet.


Sjæle og sjælemagi

Alle levende væsner i Krystallandet har en fysisk krop og en ånd - sjælen. Folks personligheder, men også deres magi er tilknyttet sjælen. Sjæl og krop er forbundet af et bånd.
Der har gennem Krystallandets tid eksisteret magi, der kan påvirke andres sjæle ved at løsrive dem fra kroppen og enten destruere dem eller binde dem. Mister man noget af sin sjæl, mister man også noget af sin person, og denne type magi anses derfor for at være meget farlig.
Hvis båndet mellem krop og sjæl rives over, er kroppen uden sjælen tilbage som et tomt hylster. Nogle kroppe er i stand til at leve videre som en tom skal, men oftest vil de blot sygne hen og dø.

Sjæle, der har fået løsrevet til deres bånd til kroppen, søger mod dødsriget og personen holder op med at eksistere i Krystallandet. Dog vil sjælen nogle gange blive fortabt på vejen til dødsriget og leve videre som en ånd. Der findes folk i krystallandet, der har magi til at se og kommunikere med ånderne.

En undtagelse til det normale bånd mellem sjæl og krop er dæmonracen, hvis sjæl eller åndeform er i stand til at besætte en ny krop.


Magiske genstande og fortryllelser

Denne tråd sætter retningslinjerne for magiske genstande samt forbandelser på KL, da en del brugere gennem tiden har spurgt ind til dette.
Magien på Krystallandet stammer hovedsageligt fra de magiske krystaller, der findes i landets undergrund, samt de magiske evner, landets beboere har. En genstand kan derfor primært modtage magiske egenskaber ved, at en person med evnerne hertil fortryller den (personen kunne være en NPC), eller ved at genstanden får indgraveret en magisk krystal.

Det er tilladt for brugere på Krystallandet at eje sådanne magiske genstande, men disses evner må ikke svare i styrke til en hel magisk evne. Objekter er heller ikke beregnet til at fastholde magi, og magien vil derfor svækkes med tiden. Bemærk at det er relativt sjældent at man har en magisk genstand, da man enten skal finde en, der er i stand til at fremstille den, hvilket ikke er en udbredt magi, eller være heldig at finde den et sted i landet. Magiske genstande er dyre, hvis de købes i en butik.
Det er tilladt at eje genstande (våben, objekter, smykker osv.) med følgende magiske egenskaber:

Flere tilladte fortryllelser på genstande, vil muligvis blive tilføjet med tiden. Ønsker du at din karakter skal eje en genstand, der har en egenskab, som ikke er på ovenstående liste, skal adminstaben kontaktes først.


Forbandelser

En forbandelse på Krystallandet er en negativ magisk effekt, der er påført en karakter, som ikke selv kan fjerne den.

Det er som udgangspunkt altid tilladt at have en karakter, der på en eller anden måde er forbandet, da dette er til skade og ikke gavn for karakteren. Forbandelsen kan være kastet direkte på karakteren eller være knyttet til en særlig genstand, som karakteren er i besiddelse af.
Eksempler på forbandelser, kunne være at være at tage en skikkelse, som karakteren normalt ikke har (et andet køn, en anden race, etc.), at være tvunget til at udføre gode gerninger for alle personer, karakteren møder, eller noget helt andet.

Varulve- og vampyr-forbandelsen hører også under forbandelser på Krystallandet, men angives som race i profilen, da de ændrer karakterens fysiske fremtoning. Disse forbandelser anses som ubrydelige, da man ikke har fundet en magisk vej til at ophæve dem.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en forbandelse er i orden at benytte mod din karakter, så kontakt adminstaben først. Bemærk, at vi ikke godkender forbandelser, som i høj grad også har en positiv effekt for din karakter - dette skal være en magisk evne!Chatboks
Gæst
[smilies]
IC-chat
Online nu:
Lige nu: 0 | I dag: 2