Krystallandets Sprog


I størstedelen af Krystallandet taler man det samme sprog, men de forskellige racer har også deres egne sprog, som de taler indbyrdes. Denne guide er til for at hjælpe dig med at finde ud af, hvilke forskellige sprog, din karakter taler.
Når din karakter siger noget på Krystalisiansk svarer det til, at denne taler dansk. Taler din karakter et andet sprog, skriver du noget i retning af: "Lad os tale privat sammen om det senere." Sagde han på Elvisk. Det er vigtigt, at du nævner, at din karakter taler Elvisk, så andre kan bestemme, hvorvidt deres karakter kan forstå det, der bliver sagt.
Der findes ikke i Krystallandet et sprog, der svarer til engelsk, og I bedes derfor så vidt som muligt at holde engelske ord helt ude af jeres sprogbrug, når I skriver.

Følgende sprog eksisterer i Krystallandet:

 • Krystalisiansk: Tales af mennesker. De fleste andre racer lærer også dette sprog. Krystalisiansk svarer til at tale dansk.

 • Elvisk: Tales af alle slags elverfolk. Sproget er meget melodiøst, og ikke-elvere der lærer sproget, taler det meget sjældent til perfektion. Skriftsproget er nærmest et kunstværk. [Eksempler på elviske sætninger her]

 • Dragoran: Tales af dværge. Elverfolk mener at dværgesproget er meget groft, men det har sin eget skønhed og melodi. Skriftsproget minder mest af alt om runer.

 • Orkisk: Orker taler et groft, gutturalt sprog. Det har afstamning i Elvisk, men minder i dag meget lidt om det smukke sprog, der tales i Elverly. Orkisk bliver meget sjældent skrevet ned, men når det gør, ligner det forvredne elvertegn.

 • Troldsk: Trolde kommunikerer på meget simpel vis, og deres sprog er ikke særlig rigt. De bruger gamle, elviske ord, men udtalen virker grov og kluntet i forhold til elversproget, og de to racer vil som udgangspunkt ikke kunne forstå hinanden.

 • Dæmonisk: Dæmonisk er det ældste sprog i Krystallandet, som stadig har sin oprindelige ordlyd. Det er nedarvet, og dæmonerne har i mange generationer lært sproget videre til deres børn. Kun de med dæmonisk blod i årerne er i stand til at udtale de vanskelige ord i sproget. Skriftsproget består af en slags runer, der dog er meget forskellige fra Dragoran-runerne.

 • Aquarinsk: Havfolkets sprog er rigt og nærmest syngende. Det har en særdeles vanskelig grammatik, og andre racer er typisk mange år om at lære sproget. Skriftsproget er kringlet, men harmonisk, og består af adskillige linjer der forbinder de forskellige ord.

 • Elemental: En raslen som af nedfaldne blade, en susen i vinden, en knitren af flammer. Elementalernes sprog er helt anderledes end noget andet talt sprog i Krystallandet, og består mest af noget, der minder om lyde fra naturen. Andre væsner vil aldrig kunne beherske dette sprog til fulde, men det er muligt at lære at forstå enkelte sætninger. 

 • Sylvan: Alfer og satyrer taler dette gamle, smukke sprog, der sandsynligvis engang har været forgængeren for elversproget. Små ændringer igennem flere årtusinder har dog gjort, at de to sprog i dag ikke minder særlig meget om hinanden, men skrifttegnene har stadig visse ligheder. Elvere, der vil kommunikere med naturens væsner, lærer ofte dette sprog.

 • Smedansk: Det eneste kentaursprog, der stadig eksisterer, tales i sumpkentaurernes lukkede samfund. Det har relationer til Sylvan, men er dybere og en anelse grovere, og enkelte ord lyder mest af alt som en hestevrinsken. Sumpkentaurerne benytter sig kun af simple skrifttegn.   

 • Mithos: Det gamle minotaursprog var nær gået tabt, da de fleste af minotaurracen blev gjort til slaver, men i de tilbageblivende minotaurklaner tales sproget stadig. Det er et sprog med dybe, buldrende ord, som meget sjældent skrives ned.

 • Oldkrystalisiansk: Dette sprog eksisterer kun på gamle skrifter fra de ældste tider, og ingen ved i dag, hvordan ordene skal udtales. Skrifttegnene er dog mulige at oversætte til moderne Krystalisiansk. Sproget svarer til Latin i vores verden, og det døde ud for ca. 4000 år siden. Ud over de forskellige sprog, eksisterer der også mange forskellige dialekter rundt omkring i landet. Folk der taler forskellige dialekter kan godt forstå hinanden.

 • Rubinsk: Den Rubinske dialekt af krystalisiansk tales primært i Rubinien, og indeholder ord fra mange forskellige sprog.

 • Nordkrystalisiansk: Den nordlige dialekt af krystalisiansk har lånt enkelte ord og skrifttegn fra Dragoran.

 • Azurkrystalisiansk: Folket i Azurien taler en dialekt, hvor enkelte ord og skrifttegn er lånt fra bjergelvernes dialekt af Elvisk.

 • Bjergelvisk: Bjergelverne taler en lidt mindre forfinet version af Elvisk, og de supplerer ofte deres tale med forskellige fagter og håndbevægelser. Deres skrifttegn er også noget mere simple.

 • Mørkelvisk: Mørkelvisk lyder meget som elvisk, dog ofte uden de uendelige høflighedsfraser der bliver brugt i det elviske sprog. Skriftsproget er ændret meget, så det i stedet minder om en slags runetegn.

 • Ørkenelvisk: Ørkenelverne har været afskåret fra de andre elverracer i mange år, og deres sprog minder mest af alt om Oldelvisk, som er tættere på Sylvan. Hvis du har spørgsmål, tilføjelser eller ændringer til listen over sprog, så kontakt endelig en admin.
~ Krys ~