Denne tråd er en oversigt over Krystallandets historie. Herinde kan du læse om de største omvæltninger eller begivenheder, der har foregået i Landet. Tidslinjen er kronologisk og opdateres løbende.

De ældste tider
År 5.030.000 før Krystalliansk tidsrejning (f.Kt): Guderne skabte verden (siges det).
5000 f.Kt: Klaner, flokke og grupper af forskellige racer bekriger hinanden.
4000 f.Kt: De forskellige racer ser ud til at blive mere civiliserede, deriblandt Dæmoner, Krystalisianere, Elvere, Dværge og Alfer.
3000 f.Kt: De første mindre Krystallianske byer bygges.
2500 f.Kt: Forskellige dele af landet navngives og bosættes af især mennesker: Medanien, Rubinien, Det Centrale og Det Nordlige Krystalland.
2000 f.Kt  Dæmonerne skaber deres eget rige, Kzar Mora.
1000 f.Kt: De første store menneskebyer bygges.

Den Krystallianske tidsregning begyndte da Krystalisianere etablerede sig og blev den dominerende civiliserede race.
Tidslinjen begyndte i år 1, hvor Kong Phaliph den Store kom til magten. Han sad på tronen i 32 år.
Her følger nogle højdepunkter fra år 1 til år 1991, for de racer som har levet længere end de flere, eller for folk som kender til den Krystallianske historie.


Efter Den Krystalisianske Tidsregning begyndte
År 2: Dæmoner i Kzar Mora er blevet særdeles magtfulde og udgør en trussel mod resten af Krystallandet
År 6: Der udbryder krige mellem Krystalisianere og dæmoner: dæmonkrigene.
År 16: Dæmonkrigene afsluttes. Dæmonriget Kzar Mora bliver afskåret fra omverden.
År 17: Elementalerne får tildelt en ø, så de fjernes fra fastlandet.
År 19: Mørkets magter begynder at røre på sig dybt i Amazonitskoven, der på dette tidspunkt dækker store dele af landet.
År 20-30: De dæmoner, der er blevet i Krystallandet jages.
År 32: Kong Phaliph myrdes af sin søn, Thaleth.
År 33: Kong Taleths regenttid begynder.
61: Thaleth afgår ved døden. Hans datter Esolie bliver dronning over Krystallandet.
62: Tilbageværende Dæmoner og Krystalisianere indgår en fredspagt. Esolie samler folket.
År 133: Den første store krig. På de allieredes side; Mennesker, Elvere, Dværge og Alfer. På den anden side Orker, Trolde, Udøde og udskud, som ønsker at få mere frugtbar jord, efter at have levet i ringe kår i flere hundrede år.
År 150: Krigen afsluttes. De allierede tabte store landområder.
År 160: Nogle skovelvere begynder at føle sig tiltrukket af Mørket og søger bort fra deres familier. Mørkelverracen opstår.
År 267-69: Pesten rammer landet. Mange går bort.
År 375: Den anden store krig: De allierede vil udvide deres landområder. Orkerne tvinges væk fra deres områder.
År 379: "Troldetogt" begynder, hvor folk ubarmhjertigt slagter trolde-klaner omkring i landet.
År 381: Krigen afsluttes ved en fredsaftale.
År 390: Mange væsner begynder at slutte sig til det voksende mørke i Amazonitskoven, der omdøbes til Mørkets Skov. Skovelverne fordrives.
År 600: En dæmon ved navn Zethos erklæres lederen af Mørkets Magter.
År 768: Nordkrystalisianere gør oprør mod styret og gør Det Nordlige Krystalland selvstændigt
År 937-40: Pesten vender tilbage
År 1016: Mørket angriber for første gang Krystallandet. Zethos dræbes og Mørkets væsner drives på flugt.
År 1017: Zethos' søn, Varthen, samler mørkets væsner og erklærer sig selv for "Mørkets Herre."
År 1050: Krystaldragerne, som efterhånden er et sjældent syn i landet, går helt i dvale.
År 1203-1304: Krig: Krystalisianere forsøger at generobre Nordkrystallandet, som har løsrevet sig kongedømmet.
År 1540: En gruppe opdagelsesrejsende fra fastlandet finder Topalis-øen. Få år efter fordrives det gamles Topalis-folk helt fra øen.
År 1632: Et enormt jordskælv lægger Krystallandet i ruiner. Her opstår blandt andet "Dødens Kløft"
År 1640: Dronning Opalia kommer til tronen og påbegynder bygningen af Krystalpaladset
År 1969: Kong Aldemar, også kendt som Lysets Konge, kommer til tronen.
År 1980: Kong Aldemar bekæmper Mørkets Herre. Mørkets magter er stærkt svækkede uden en leder.
År 1991: Kong Aldemar afgår ved døden og hans unge datter indsættes som regent. Lovløse indtager store dele af Medanien.
År 1993: Medanien befries, men hungersnød rammer landet. Den lovløse Samson China Oceans indtager Toropolis Isla.
År 1995: Lysets Krigere kæmper mod de lovløse på Toropolis. Mørkets forkæmpere viser sig igen, men dronningen beskyttes af en adelsmand ved navn Lord Sabbatin.
År 1996: Lord Sabbatin får tildelt titlen som Ridder. Hungersnøden er endt.
År 1998: Kampen for Toropolis Isla fortsætter og Samson Oceans forlader øen. Lord Sabbatin får rådighed over Lysets Hær.
År 1999: En gruppe af det gamle Topalis-folk vender tilbage til tropeøen for at genopbygge deres klan. Der går rygter om, at Mørkets forkæmpere har fået en ny leder.
År 2001: Lord Sabbatin forsøger at overtage tronen ved et militærkup, men fejler og afsløres som leder af Mørket. Han og hans tilhængere drager i stedet til Mørkets Skov.
År 2003: Mørket går i åben krig mod Lyset, indtager store dele af landet og tilfangetager dronningen.
År 2004: Lord Sabbatin erklæres konge af Krystallandet. Inkvisitionen indsættes. Skatterne stiger voldsomt.
År 2008: Det gøres ulovligt at være tilhænger af Lyset. Samson China Oceans indtager igen Toropolis Isla.
År 2010: Lord Sabbatin myrdes af sin general Morgoth Niranon, der overtager magten i landet. Lysets Dronning dræbes. Elementalerne rejser sig i vrede.

Lysets Æra vender tilbage

2011
Morgoth Niranon blev væltet af en rebelsk gruppe, ledt af Samson Oceans og den hemmelighedsfulde Vidor.
Den tidligere Mørkets Lord viser sig at have bevaret sin sjæl, og træder igen frem i en ny, fysisk form. Han overtager igen Midnatsborgen og kontrollen over Mørkets Hær.
En arving fra den tidligere kongelige slægt genvinder tronen og ærklæres den nye Lysets Dronning.
[...]

2012
Den nye Lysets Dronning har nu magten over Krystallandet, men begge sider er svækkede efter den lange konflikt.
Dronningen indsætter en af sine veteraner, Geir Moonblade, som ny general.
Mørkets Lord forsøger at genopbygge sin hær og forfremmer Ethelihn Rine Ishi til general for sine tropper.
[...]

2013
En ny konflikt opstår, da de sagnomspundne Krystaldrager vender tilbage til landet. Disse har sovet i århundreder og udgør nu en trussel for både Lyset og Mørket.
[...]

2014
Dragetruslen hærger stadig og en rubindrage angriber Hovedstaden.
Landsbyen i Medanien nedbrændes af Rutilus Taurus-banden, men kort derefter findes bandelederen Samson Oceans død uden for borgen på Toropolis Isla, som resultat deraf opløses Rutilus Taurus.
Mørkets Lord indgår en alliance med Onyksdragerne. Samtidig slutter en gammel drageart, Opaldragerne, sig til Lysets Hær. Mørkets Hær går i åben krig mod Lyset.
[...]

2015
Mørkets Hær angriber dværgenes rige, Dragorn. Kort tid efter falder riget til Mørket, og generalen, Ethelihn, indsættes som øverstbefalende over dværgeriget.
Flygtninge fra hele landet strømmer til Hovedstaden af frygt for Mørkets Hær. Der er mangel på fødevarer. Den tidligere bandeleder, Samson Oceans, ses offentligt, og det konstateres, at han stadig lever.
Da efteråret indtræder angriber Mørkets Hær hovedstaden, men de bliver slået tilbage af Lysets Hær, der får hjælp fra Elverly og Sarghos. Lyset benytter lejligheden til at tilintetgøre Mørkets tilholdssted i Mørkets Skov, og dette får korruptionen til langsomt at forsvinde i store dele af skoven: Mørkets Skov er ikke længere behersket af Mørket.  
[...]

2016
Mørkets Lord åbner portene til det gamle dæmonrige Kzar Mora, hvor han søger tilflugt.
Dæmonernes kraftfulde magi, der har været oplagret i årtusinder, sender fire frygtelige plager ud over landet:
- Pest, magisk sygdom, der kun kan kureres af dæmonblod
- Kaos, magi, der ikke længere kan kontrolleres 
- Tørke, ikke kun i form af vejret, men også i form af magi, der ikke længere virker
- Mørke, en askesky dækker himlen og lukker alt lys ude
Ved den sidste plage går vulkanen på Topalis i udbrud og folket på øen på flygter.
[...]

2017 
Mørkeplagen hænger stadig over landet, men på den tredje forårsdag vender lyset atter tilbage.
Kort før den sidste plages ophør, angriber dæmonerne i riget Kzar Dûn, for at gøre en ende på ærkedæmonerne - og Mørket. Mørkets Hær lider store tab, men slår dæmonerne tilbage.
Lysets Dronning tilfangetages af en ærkedæmon, som tager hendes skikkelse og plads. Han udnævner ypperstepræsten for Kile som sin talsmand og en ny Orden dannes: Kiles Orden.
Der indføres udgangsforbud efter mørkets frembrud i landets byer.
Elverly gør kraftig modstand mod Kiles Orden, og adskillige kilepræster dræbes i skovene. Kort efter fjernes elvere med magt fra Hovedstaden.
[...]

2018
Kiles Orden får yderligere magt over landet og flere ledere fra de andre templer arresteres eller udvises. 
Der indføres forbud mod brug af magi i Dianthos.
Dronningen sender et mentalt råb om hjælp til Lysets Generel og Ypperstepræstinden for Isaris tempel. Sammen med en lille flok af elvere og dværge, tager de af sted for at befri hende og bringe hende tilbage til Dianthos.
[...]

Vi befinder os nu i det Krystallianske år 2019.
~ Krys ~