TheoTheo
Rytter af Hungersnød

Kaotisk Neutral
Race: Speciel race
Alder: 1678

Status: Aktiv
Godkendt: 22.12.2018
Antal posts: 66
Skaber: Murizz

Grundlæggende Oplysninger

Fulde navn: Theodor Malzatego
Kaldet: Theo, gadespilleren, hungersnød
Køn: Mand
Alder: 1678
Fødselsdag: 9. december
Tilhørsforhold: Kaotisk Neutral
Tro: Ingen
Erhverv: Gadespiller og stalddreng
Nuværende levested: Medanien
Race: Speciel race
Uddybende om race: De fire ryttere: De fire ryttere var engang symbol på verdens undergang, men de har nu eksisteret i mange mange år, uden at der har været set eller hørt fra dem, og de er efterhånden gået over i glemslen. Theodor tilhører denne gruppe, og dette kommer til udtryk gennem hans kaldenavn, Hungersnød. Han er den tredje/fjerde af de fire, der blev skabt for omkring 1700 år siden. Hvordan, hvorfor og af hvem kan han end ikke selv svare på. De fire ryttere har evner efter deres område.

Det menes, at rytterne kommer fra en form for krydsdimension, der skulle fungere som fængsel, hvori disse også blev skabt, og denne blev forseglet med syv segl, så rytterne først slap ud, når tid er.

Når en rytter "dør" bliver dennes sjæl/livskraft sendt tilbage til krydsdimensionen, hvor den må vente på at få en ny krop. Det kan tage alt fra et par dage til flere måneder. Jo længere tid, rytteren har været ude, desto længere tid tager det at genskabe kroppen. Jo flere gange, rytteren er vendt tilbage, desto sværere bliver det også at komme ud. En rytter får altid den samme krop, og de vender altid tilbage med fuld hukommelse om deres tidligere liv (omstændighederne omkring deres død kan dog godt være lidt tåget).

Rytterne kender til hinanden, og de ser hinanden som søskende. De kan dog ikke på nogen måde føle hinandens tilstedeværelse, så de har ikke altid styr på, hvor hinanden er.

En rytter kan indtage føde, men de har som sådan ikke behov for det.

En rytter har ikke en maksimal levealder, men de er knyttet til krydsdimensionen. Dvs. at hvis dimensionen på en eller anden måde ødelægges, dør rytterne også permanent.

Rytterne kan som base tale krystalisiansk, men de kan, som alle andre, lære nye sprog, hvis de ønsker det.

En rytter ligner som udgangspunkt mennesker. Hvorfor ved de ikke selv, men nogle kan have evner til at skifte udseende.

Som udgangspunkt har rytterne ikke en specifik gud, de tilbeder, men det er op til dem selv, om de finder en at tro på.

Selvom rytterne er skabt på samme tid, og de nærer respekt for hinanden, er de stadig selvstændige individer. De kan blive påvirket af andres synspunkter på lige fod med alle andre racer. Om de skaber deres egen kultur, eller om de indfinder sig under andres, er op til den enkelte rytter.

En rytter kan sagtens have en dobbeltgænger i verden (i form af udseende).

Udseende

Højde: 175 cm
Vægt: 66 kg
Ligner en på 17-18 år
Ikke ret høj
Splejset, en anelse undervægtig
Markerede kindben og kæbe
Brune øjne
Kort, mørkebrunt hår, der altid lader til at have sit eget liv.
Meget lys hud og han ser stort set altid træt ud, men er det ikke.
Går oftest klædt i brune hoser, der går til lige under knæene, løse skjorter med alt for lange ærmer og sko, der bliver holdt oppe af en simpel snor med knude.
Hen over skulderen, i snor, hænger hans lut, der tydeligvis har været repareret mange gange.
Om hans hals hænger en snor med to ringe i. Disse ringe bliver oftest holdt skjult under skjorten af hør.


Faceclaim: Timur Simakov

Magi

Magisk evne (1): Forrådnelse
Som Hungersnød, har Theo evnen til at få alt spiseligt til at gå i forrådnelse på få sekunder.
Dette indebærer alt fra kød (tilberedt eller levende), til frugt, til svampe på skovens bund.
Det er muligt for ham at koncentrere forrådnelsen til et lille punkt på kroppen, eller objektet. - Det vil selvfølgelig sprede sig, medmindre der bliver gjort noget ved det, men det kan holdes til kun at være startet på det yderste lag af hud, eller skal, i en omkreds af få centimeter.

Via berøring, hud mod hud, kan forrådnelsen blive sat i gang. Det er muligt for Theo at røre ved ting og mennesker, uden evnen aktiveres. Hvis den aktiveres, for eksempel på en hånd, vil hånden først miste farve og blive grå. Det er det første stadie, Theo sætter i gang. Når forrådnelsen tager mere til, har Theo ingen kontrol over det længere, men bliver det ikke stoppet, vil man inden for et par dage se huden blive en del mere rynket og den grå hud vil have spredt sig til størstedelen af armen. Forrådnelsen vil have spredt sig til hele kroppen inden for 10 dage, men døden vil indtræffe inden for 5 dage, hvis man ellers er ved godt helbred. Jo svagere kroppen er i forvejen, jo hurtigere vil døden komme.

Der er dog begrænsninger.
Theo skal have fysisk kontakt til noget, før det kan påvirkes af evnen.
Har han fysisk kontakt til et dyr, menneske, æble eller andet, kan han få forrådnelsesprocessen til at sætte ind på få sekunder.
Har han fysisk kontakt til selve jorden, kan han få forrådnelsesprocessen til at gå i gang inden for en radius af 20 meter. Det vil tage 40 sekunder at få forrådnelsen til udkanten af de 20 meter.

Forrådnelsesprocessen kan stoppes af en healer, eller af enhver der kender til kunsten af miksturer.

Denne evne kan ikke bruges på de 3 andre ryttere.
Dygtighed til at kontrollere evne: Veltrænet

Magisk evne (2): Længsel
Hungersnød kan betyde mange ting, ikke kun sult.
Theos anden evne gør ham i stand til at give et andet levende væsen, et desperat savn til nogen eller noget. Så stor desperation, at det levende væsen der er påvirket, vil gøre alt for at få det.

Eksempel:
Via berøring giver Theo en mand en desperat længsel efter alkohol. Denne mand vil derefter gå til ekstremer for at få alkohol. - Alt fra noget så simpelt som at stjæle, til noget mere voldsomt, som at hoppe ud fra en klippe, hvis han er overbevist om at der er alkohol ved klippens bund.

For at kunne blive påvirket af denne evne, skal individdet han vil påvirke, allerede have længslen efter et eller andet i sig. Det vil også sige, at han ikke kan påvirke alle.
Derudover er effekten større på individder med lav mental udholdenhed. Individder med høj mental udholdenhed vil føle et større savn til noget, men vil ikke nå ud i at gå til ekstremer for at få det. Evnen er umulig at påføre folk, der er beskyttet af 'psykisk skjold', i form af magi.

Denne evne er ikke trænet og effekten aftager derfor efter et par dage.
Når kontrollen over evnen kommer op på 10, kan effekten holde i op til en måned (på folk med lav mental udholdenhed), medmindre en healer fjerner den, eller at den bliver fjernet ved hjælp af en mikstur.

Denne evne kan ikke bruges på de 3 andre ryttere.
Dygtighed til at kontrollere evne: Middel

Personlighed

Theo er meget rolig af sind og selvom han aldrig ville opfordre til vold og lignende, ville han heller aldrig stoppe det hvis han så det. Ikke fordi han ikke tør, men fordi han ikke finder det nødvendigt at stoppe. Han har lært at blande sig i mængden og følger reglerne, som enhver anden lovlydig krystalisianer, men han ser egentlig ikke noget decideret forkert i at bryde de regler, hvis det betyder bonus for ham selv.
Han fremstår som udadvendt, men kun fordi han hellere end gerne engagere i en samtale med hvem som helst. At han sjældent givet nogle private oplysninger, vil man hurtigt finde ud af.
Theo bruger meget af sin fritid på at spille lut i gaderne og har helt klart talent for det. Han nyder musikken, men også det publikum den tiltrækker, da størstedelen af den er børn. At være i selskab med børn har han altid foretrukket, da børn aldrig bekymrer sig om noget som helst og bare tager dagene som de kommer. En egenskab han beundrer.
Theo har en utrolig god sangstemme, men han holder den mest for sig selv.
Til sidst er Theo ekstremt glad for kirsebær.

Styrker
- Mentalt stærk.
- Fysisk udholdenhed. Selvom han ikke kan slå fra sig, skal der en del til, før han brokker sig over smerte.
- God til børn.
- Sin første evne. Forrådnelsesprocessen sætter ind hurtigt og er derfor nyttig som forsvar.
- Smidig. Med hans mangel på fysisk styrke, har smidigheden ofte hjulpet ham ud af vanskelige situationer.
- Modig, men ikke en egenskab han viser.

Svagheder
- Fysisk styrke
- Kamp generelt.
- Sin første evne. Han har ingen mulighed for at stoppe forrådnelsen, når den først er sat i gang.
- Sin egen længsel efter et normalt liv.
- De to ringe han har om halsen, da han gør meget for at beskytte dem.

Baggrundshistorie

(Til og med år 1500 er det identisk med Sensōs baggrund)

År 341 - Skabelsen: Under Mørkets indtog i Amazonitskovene, hvor de udførte eksperimenter med mørk magi for at korrumpere elverracen, fik de samtidig skabt noget ganske andet. Om Zethos (Mørkets leder på tidspunktet) med vilje skabte en krydsdimension, eller om det var en sideeffekt af et andet eksperiment, er der aldrig definitivt kommet et svar på. Hvorom alting er, førte denne krydsdimensioner fire væsner med sig. I starten havde disse ikke en krop, men som de trådte ud ad dimensionen, fik de en.
Da de blev spurgt om navne, præsenterede de sig som Erobring, Krig, Hungersnød og Død, og Zethos så med det samme en mulighed for at erobre verden med disse skabninger. Han havde bare ikke regnet med deres selvstændige tankegang og deres evner. Næsten med det samme begyndte Mørkets soldater at slås indbyrdes, at udfordre Zethos eller simpelthen bare at dø. Det og at de nægtede at følge hans ordre, fik Zethos til at kaste rytterne tilbage i dimensionen og "låse" denne med syv segl, indtil han kunne enten finde en måde at kontrollere dem på, eller bare slippe dem fri på verden og selv overtage den i kølvandet.

År 600 - Den første rytter slipper selv ud: Der skulle gå næsten 300 år, inden der skete noget. Erobring, var den første til selv at slippe ud ad fængslet. Hvordan det lykkedes at bryde gennem seglene, eller om de i forvejen var blevet fjernet, vidste ingen af rytterne. De havde ikke evnerne til at se dem.

År 610 - Den næste rytter slipper ud: Den næste til at slippe ud var Krig med hjælp fra Erobring, der ikke længere kaldte sig selv det. Den første rytter havde fundet et passende navn at påtage sig, Marad, for ikke at vække opsigt, og Krig valgte at følge hans eksempel. Hun valgte at kalde sig selv Sensō, et andet ord for krig på et andet sprog.

År 640 - De sidste to ryttere slipper fri: Med hjælp fra Erobring og Krig, lykkedes det både Hungersnød, der tog navnet Theodor for ikke at vække opsigt, og Død, der tog navnet Samael, at slippe ud på samme tid. Seglene var blevet brudt, og alle ryttere var nu fri.

År 800 - Rytterne møder Zethos igen: Det var et chok for både rytterne og Zethos, at de mødte hinanden igen. Ingen af parterne havde regnet med det. Zethos prøvede igen at forsegle dimensionen, men denne gang kæmpede rytterne mod, og det lykkedes ham ikke. Zethos blev slået tilbage med et løfte om hævn over rytterne.

År 1016 - Zethos dør: Rytterne hørte først om dette et par år efter. Ikke meget ændrede sig, for i stedet for at bekymre sig om Zethos, bekymrede de sig nu om hans søn, Varthen, som de frygtede ville jagte de fire hårdere, end hans fader havde gjort.

År 1100 - Ikke et spor af Varthen: Om det var fordi, rytterne havde formet at holde sig skjult, eller om Varthen slet ikke havde ledt efter dem, kunne de ikke sige, men efter næsten 100 år uden at have set noget til ham, faldt de mere til ro. Det var også her, de fælles besluttede, at de ikke ville lade nogen styre sig, og hvis de endelig skulle lade verden gå under, skulle det være fordi, de selv besluttede det, og ikke fordi en eller anden galning beordrede dem til det.

År 1500 - Det lykkes rytterne at skabe sine gangere: Efter at have fundet ud af, hvordan tingene fungerede, når de døde, fik Død mere eller mindre tilfældigt skabt en hest inde i dimensionen. Dette blev lært videre til de tre andre ryttere, men de lærte hurtigt at værne om disse gangere, for de kunne ikke selv slippe ud ad dimensionen, hvis de døde, så rytteren måtte tilbage og hente den. Samtidig fandt de ud af, at de kun kunne komme ud ad dimensionen og ikke ind igen uden at dø.

År 1740 - En ny start: Efter flere årtier uden kontakt til de andre ryttere, hvor Theo brugte tiden på at lære landets skikke og regler, mødte han en ung kvinde, ved navn Selah. Der gik ikke mange år før Selah lagde mærke til, at Theo ikke så ud til at blive ældre. I stedet for at komme med den længere forklaring af sin fortid, og dermed risikere at skræmme hende væk, løj han og fortalte, at han var en engel, der intet huskede var sit liv før han genopstod. Han sagde, at han ikke ønskede at fortsætte sit liv uden hende, hvilket ikke var løgn.

Fra år 1745 - Et helt liv og en ny evne: Selah og Theo blev gift og flyttede sammen for at starte deres nye liv sammen. Ikke mange måneder efter blev Selah gravid og de blev velsignet med en søn de valgte at kalde Elias. Mange år passerede, de levede deres normale liv i ro og mag, men hurtigere end Theo var klar til, nærmede dagen sig, hvor Selah gik bort og han blev efterladt alene med den nu voksne søn. Det var i sin sorg over tabet på sin kone, at Theo opdagede evnen til at få ting til at gå i forrådnelse, da alle fødevarer i huset blev rådne på få sekunder. Det var ikke en evne han kunne styre, men den hjalp ham igennem sorgen, da han nu havde træningen af evnen, at fokusere på.

År 1820 - Det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt: En helt almindelig tur gennem landskabet på øen Topalis, resulterede i en grusom død for Theo, da han uheldigvis fik stillet sig mellem en voldsom kamp mellem to mennesker. I sin uopmærksomhed fik han ikke set den kniv, der blev kastet i hans retning og den ramte desværre direkte i hjertet. Selvom han måtte lade livet, indtil videre, fik han reddet den mand kniven egentlig var rettet mod. Derfor fik hans søn, Elias, også hurtigt besked om, at hans far var gået bort i en ulykke. Theo selv røg tilbage til dimensionen, men hans krop forblev på jorden. Der gik ikke mere end 5 dage, før Theo kom tilbage i en ny krop, der var identisk med den første. Han var samtidig nødt til at bringe Mina, hans hest, med sig tilbage også. Men han var godt klar over at han ikke kunne vende tilbage til sit gamle liv, sammen med sin søn, ikke efter han havde været død. Derfor forlod han Topalis.

År 1900 - Træning og moralsk kompas: Theo havde endnu ikke haft et fast sted at bo, men rejst rundt i det meste af landet, hvor han havde haft en del forskelligt arbejde. Han nåede at samle en mindre formue efter de mange år. Han lærte hurtigt hvad der blev set som rigtigt og forkert i de forskellige kredse, men fandt det endnu svært at skulle indrette sig efter det, da han ikke selv så noget som rigtigt eller forkert. Han slog sig ned i Tusmørkedalen, besluttede sig for at fokusere på at træne sin evne yderligere. Men hvis han ikke skulle vække for meget opsigt, kunne han ikke lade sin evne gå ud over alt levende i området. Derfor valgte han i stedet at bortføre kvinder og mænd, alle sammen nogle han mente ikke ville blive savnet. Om nogen rent faktisk ledte efter dem, fandt han aldrig ud af. Han førte dem ned i kælderen, låste dem fast i lænker og låste derefter døren. Med sine forsøgspersoner i kælderen kunne han teste sin evnes omfang, hvad den kunne, hvad den ikke kunne, hvor meget kontrol han selv kunne få over den. Få forsøgspersoner blev ikke påvirket af evnen, fordi de mindede Theo om hans afdøde kone, Selah, eller hans afdøde søn, Elias. Han lod dem stadig ikke gå, da han ikke mente at han ville kunne bære at miste dem igen. Det var også under disse tests, at Theo opdagede sin anden evne, evnen til at kunne få levende væsener til at føle et desperat savn til noget eller nogen. Kontrol fik han rigeligt af, men forsøgspersonerne afgik ved døden hurtigt, udover de få han holdt i live, men han kunne ikke blive ved med at snuppe flere fra de mørke skove. Forrådnelsesevnen er stadig ikke trænet helt igennem, men han har kontrol nok til ikke at sætte en forrådnelsesproces i gang, hvor han ikke vil. Evnen om længsel nåede han ikke at træne voldsomt meget, derfor kan han endnu ikke se det fulde udbytte af dens brug. Lænkerne i kælderen blev låst op, det samme gjorde døren dertil og fangerne blev fri til at gøre hvad de ville. Hvor de befinder sig i dag ved han ikke. Theo forsvandt.

År 2012 - Hold lav profil: Theo var gået under jorden, holdt lav profil for ikke at sættes i forbindelse med de mange forsvundne personer i fortiden. I 2012 rejste han sydpå, til Medanien, hvor han tilfældigvis faldt i snak med en lidt ældre mand, ved navn Gordon. Gordon boede på en gård, hvor han også havde sin handel med heste. Theo manglede både et fast sted at bo og et arbejde, så Gordon lod Theo flytte ind på gården, og have sin egen hest, Mina, opstaldet der, hvis han til gengæld arbejdede som stalddreng til hverdag. Theo takkede med det samme ja og har boet og arbejdet der lige siden. Det var også i denne tid, at Gordon introducerede Theo til musikken, da den ældre mand selv havde spillet lut i mange år. I sin fritid render Theo rundt i landsbyen i Medanien og spiller lut for småmønter.


Familie: Kone, Selah. Død for mange år siden.
Søn, Elias. Død for mange år siden.

Derudover de 3 andre ryttere, som han betragter som søskende, men han er ikke desperat efter at se dem igen.

Andet

Theo ejer en sort hingst, ved navn Milo, der ser lidt mere udmagret ud, end den egentlig burde.


På gården, hvor Theo arbejder og bor, vogter hunden Max.

Færdighedspoints

Fysisk styrke: Under middel
Kampteknik: Under middel
Smidighed: Over middel
Fysisk udholdenhed: Middel
Kløgt: Over middel
Intelligens: Middel
Kreativitet: Over middel
Mental Udholdenhed: Over middel
Chakra: Over middel


All is good   ~   In a famine

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat