Ik’iss AhssIk’iss Ahss
Krystalisianer

Retmæssig God
Race: Speciel race
Alder: 511

Status: Inaktiv
Godkendt: 01.07.2011
Antal posts: 47
Skaber: Ik'iss

Grundlæggende Oplysninger

Fulde navn: Ik’iss Ahss (Betydning på old-elvisk: Født til ulykke).
Kaldet: Ved sit døbenavn.
Køn: Kvinde
Alder: 511
Fødselsdag: 31. januar (Stjernetegn: Vandmand).
Tilhørsforhold: Retmæssig God
Tro: Isarisme.
Erhverv:
Nuværende levested: Paradisskoven.
Race: Speciel race
Uddybende om race: Element formskifter: luft, der er beriget med en bevidsthed ved en magisk kamp.

Udseende

Højde: 156 cm
Vægt: 0 kg
Hudfarve: Består kun af en kridhvid silhuet, som er grænsende til gennemsigtig.
Hårfarve: Kridhvidt.
Hårstil: Storslået med en længde, der går til hendes knæhaser. Aldrig opsat.
Øjenfarve: Øjenæblet er uden pupil eller iris. Begge øjne er mandelformet og kulsorte.
Kropsbygning: Spinkel beriget med yderst kvindelige former med angår front- og bagparti. Ansigtet er smalt med en spids næse og et par kulsorte øjne placeret i midten. Ik’iss behersker talens brug, men besidder ingen synlig mund. Hver af hendes legemsdele fremstår lange på trods af, at hun ofte vælger, at besidde en relativ lav højde. Hendes hænder er slanke og har ingen overgang fra finger til negl. Hendes fingre fremstår derved klogagtig, idet de munder ud i en spids. Dette er ligeledes tilfældet med hendes tæer.
Hverdagstøj: Hendes krop - der er skabt af selve luften - besidder ikke evnen til at dække sig med tøj på trods af hendes sylfideform.
Ar, permanente skader, el.lign.: Intet har sat sit mærke på hendes gennemsigtige hud.
Særlige kendetegn: At bestå af luft. At hun kun fremstår som en hvid silhuet med et par kulsorte øjne indrammet af bølgende hår. At hun ingen mulighed har for, at tildække sin krop.

Magi

Magisk evne (1): Luftbetingning. Ik’iss Ahss’ egen krop er skabt af luften. Dette har givet hende mulighed for, at manipulere med luften omkring sig og med luften hun selv består af. Kun fantasien sætter grænser; hun kan alt fra, at få bladende til at danse i cirkler til at omdanne sig selv til en altødelæggende tornado. Billedlink til sidst nævnte eksempel.

Ik’iss besidder ikke en direkte kontrol over større ødelæggende kræfter såsom anvendelse af cykloner, orkaner eller tornadoer da dette kræver, at hendes sind er oprevet af stærke følelser, eksempelvis vrede, sorg eller jalousi. Grunden til dette skyldes, at så voldsom anvendelse af hendes evne modstrider hendes tilhørsforhold og dele af hendes personlighed. Mindre skadelig anvendelse af hendes luftbetingning udfører hun med stor præcision.
Dygtighed til at kontrollere evne: Veltrænet

Magisk evne (2): Formskrifter. Ik’iss Ahss’ krop er skabt af et stof, der lige så smidigt som røg, kan antage hvilken form, størrelse eller udseende hun ønsker. Evnen kræver blot, at hun har set genstanden, dyret eller mennesket som hun skal transformere sig til. Nu længere hun holder en formskriftning, nu større koncentration kræves af hende. Ved mental afkræftelse vil forskellige legemsdele antage sin normale skikkelse en efter en og hendes udseende kan derved blive ganske komisk; grænsende til et fabeldyr.

Ik’iss er utrolig dygtig til at efterligne ting og holder meget af, at påtage sig forskellige dyreformer, når hun anvender denne evne. Efterligningerne af dyrearter falder hende nemt, idet hun har let ved at kopiere deres kropssprog. I princippet kan hun skifte form (samt toneleje ved formskiftning til et menneske) til alt hvad der findes i Krystallandet på grund af hendes krop kun består af luft. Dog bliver hun altid afsløret på hendes karakteristiske hvide silhuet og gennemsigtige hud, som hendes transformationer også bærer udseende af. Derved kan hun ikke imiterer farver eller eksempelvis gribe om genstande som et almindeligt menneske.
Dygtighed til at kontrollere evne: Veltrænet

Personlighed

Talenter: Ik’iss er yderst musikalsk. Hun kan synge højt og klart med den smukkeste stemme, mens hun spiller forskellige toner på træernes grene eller være hviskende som et kor sammen med det raslende græs. Hun er rytmisk og nyder at bolte sig ved tordens trommer.
Svagheder: Ik’iss er blevet tynget med en længere række dårlig domme ved hendes skabelse; hun er uberegnelig, troløs, barnlig og ofte voldsomt splittet. Af fysiske genstande skal fløjtespil nævne; da denne har en nærmest hypnotiserende virkning på hendes sind og krop. Hun kan påkaldes ved, at fløjte tre gange. Derudover lever ild af luften, på det nærmeste æder den op og er derfor blandt hendes største svagheder.
Interesser: At studere det almindelige menneske; dens bevægelser, dens følelser og dens ydre. At afprøve hendes grænser af hvad angår hendes egen menneskelighed.
Drømme/ønsker: At få tildelt et ydre som alle andre har fået det. At blive accepteret.
Elsker: Ik’iss holder af oplevelser, af det overraskende, af morgengryet om foråret, når fuglene synger og verdens mange dufte. Hun fascineres af det gådefulde, af okkultisme og mysterier.
Hader: At hun ikke kan føle temperaturforskelle eller gribe om genstande; hun kan ikke holde en person i hånd. At hun kun bliver yderligere fremmedgjort ved at kunne gå igennem vægge og døre, da de ofte har sprækker hun kan glide igennem; selv det mindste hul kan hun trænge igennem.
Helindtryk af personlighed: Ik’iss er drevet af hendes skæbne, om så det er en skæbne i lidelse. Det er fortiden, de dystre minder og de melankolske længsler der præger hendes sind. Hendes krop, der er skabt af luften, indbyder til åndsfrihed beriget med en intelligens fra hver af sine skabere. Dette bringes imidlertid ud af ligevægt af en overnaturlig intuition og en omskiftelighed, der undertiden gør hendes opførsel uforklarlig. Hun besidder egenskaber som begær og håb, fællesskab og forståelse. Hun forstår andre mennesker og har en umådelig evne til at skabe kontakt. Ulykken er derfor hendes omskiftelighed, da hun ikke kan eller ønsker at gå videre med bekendtskabet. I virkeligheden interesserer Ik’iss sig ikke for nuet, da hun ubevidst lever i fremtiden. Hun er modstander af det konventionelle, af rutine, ubeslutsomhed og enhver begrænsning af personlig frihed. Desuden besidder hun en stærk samfundsfølelse med ønske om, at skaffe sin næste, hvad han trænger til og længes efter.
Ik’iss er letbevægelig, ustadig og kommer ud for stadige svingninger; fra depression og mismod, fra misfornøjelse med sig selv og fra afsmag for alt til at svinge over i begejstring, til tillid, til afklarethed. Da hun er reserveret og har nok i sig selv, prøver hun sjældent at få andre til at gøre hvad hun selv formår; hvis hun befinder sig i vanskeligheder, prøver hun at løse sine problemer uden at appellere til sine medmennesker. Kort sagt: Hun har megen personlig charme. Det er, som om hun har flere forskellige kvinders natur i sig. Denne sammensatte personlighed giver hende en hel skala af lidenskabelige reaktioner. Hun er aldrig ens.

Baggrundshistorie

Barndom: For flere århundrede siden blev Krystallandets ældste elverstammer uenige om hvor grænserne mellem deres territorium gik. Dette udløste en flerårig diskussion mellem stammernes ledere. Alle følte sig forbigået eller tilsidesat. Ingen enighed var mulig at beslutte. Tsalokath fremsagde af denne grund muligheden for en magisk kamp mellem de fem ledere. Alle mod alle. Den sidste der stod op, havde vundet. Vinderen skulle derefter uddelegere områderne mellem de fem ældgamle stammer. Forslaget blev vedtaget, dog ikke uden mismod hos skovelverne Eyasha og Nethor. Argumentet havde været, at en fredelig diskussion var forsøgt uden resultat. Dette kunne de ikke modsige sig.
Kampen gik langt fra fredeligt til. Hver leder besad deres stammes stærkeste kræfter og med et angreb fra hver enkelt rettet mod det samme sted, blev en luftboble omringet af hver elvers energi. Det udløste en eksplosion, der kastede alle fem leder flere meter tilbage; hvor der før havde været en ubetydelig og usynlig luftboble, befandt sig nu en silhuet af en kvinde svævende over jorden. Hver elverleder var handlingslammet ved synet af resultatet fra deres angreb. Uforstående omkring sin egen eksistens, rørte den svævende kvinde sig ikke, da elverne kom nærmere. Hendes fødsel skabte en voldsom debat om hvem der bær skylden og hvem der ejede dette væsen. Tårerne trillede ned af kvindens gennemsigtige kinder af skræk for det fremmede, da skovelveren Eyasha henvendte sig til staklen. ”Du er født til ulykke, vores kære Ik’iss Ahss”.

Eyasha stod for fred, harmoni og venskab. Ved Ik’iss’ fødsel videregav hun egenskaberne, at være beroligende, lindrende, drømmende, eftertænksom, venlig og fredelig. Grothar besad evnen til at bringe regn, sne og andre meteorologiske fænomener frem. Hans humør var lunefuldt og omskifteligt. Grothar kunne kontrollere orkaner, tornadoer og store storme. Alle de mægtige destruktive kræfter er Ik’iss blevet tildelt af denne bjergelver. Ved fødslen videregav han egenskaberne, at være ødelæggende, men livgivende, kraftfuld, men blid og konstant i forandring. Nethor stod for healing, fornyelse og genfødsel. Han var fortaler for medlidenhed og udholdenhed. Nethor var forfærdelig medfølende og tog alles bekymringer og sorger på sine skuldre. Det siges, at Nethor udviste stor glæde inden for afspilning af fløjter og anvendte en træfløjte ved den magiske kamp. Herfra stammer Ik’iss’ svaghed for fløjtespil. Ved skabelsen af Ik’iss videregav han egenskaberne, at være sørgmodig, utilknyttet, urørlig, tilbøjelighed til glæde, musik og leg. Sheára står for død og tildelte ved kampen Ik’iss en ufattelig levealder. Tsalokath står for hån af alt hvad freden kan tilbyde verden. Ved Ik’iss’ fødsel videregav han hende evnerne, at manipulere med luften i hende selv og omkring hende samt muligheden ved, at forklæde sig via sin formskiftning.

Således gik det til, at Ik’iss blev skabt og fik tildelt sit navn. Efterfølgende blev kampen afbrudt og Ik’iss levede i længere perioder hos hver enkelt af sine skabere, der alle ønskede, at påvirke hende i deres retning.
Fortid frem til nu: Ik’iss Ahss boede hos hver enkelt af hendes skabere, for at finde sit hjem. Hvert sted gjorde stammen sit bedste, for at overbevise det kvindelige væsen om, at deres stamme var den bedste for hende. Ik’iss var ubevidst blevet et symbol på status mellem stammerne, da hendes valg om et hjem ville blive den vindende stamme. Men kvinden af luft kunne ikke vælge. En del af hende selv følte sig hjemme i hver stamme, idet hun var skabt af en del fra hver leder.
Kampen mellem de gamle stammer blev med tiden for tydelig for det milde væsen, der straks påtog sig skylden for denne ufred. Dette skabte grundlaget for hendes ønske om blot, at være en i mængde og fik hende til, at forlade de som havde bragt hende til verdenen.
Værste minde: Hendes egen fødsel ved en forfærdelig kamp mellem hendes skabere.
Bedste minde: Hendes levetid hos hver enkelt af hendes elverforældre. Ikke en stamme er mulig for hende, at udpege som det bedste minde, da hver stamme byd på forskellig viden og kvaliteter.
Barndomshjem: Krystalbjerget (Skabelsesstedet).

Familie: Ik’iss har ingen direkte familie, idet hun er resultatet af en magisk kamp mellem magtfulde elver. Elverne fra denne slåskamp er derfor det tætteste Ik’iss kommer på en familie.
Eyasha (Kvindelig skovelver). Leder af stammen for Godhed og Fred = Død.
Grothar (Mandlig bjergelver). Leder af stammen for Vejr og Ustabilitet = Død.
Nethor (Mandlig skovelver). Leder af stammen for Healing og Genfødsel = Død.
Sheára (Kvindelig mørkelver). Leder af stammen for Død og Tid = Lever.
Tsalokath (Mandlig mørkelver). Leder af stammen for Hån og Ødelæggelse = Lever.

Færdighedspoints

Fysisk styrke: Elendig
Kampteknik: Elendig
Smidighed: Elendig
Fysisk udholdenhed: Elendig
Kløgt: Elendig
Intelligens: Elendig
Kreativitet: Elendig
Mental Udholdenhed: Elendig
Chakra: Elendig

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat