Spionmesterens Ordrer
MerihemMerihem
Mørkets Herre

Retmæssig Ond
Race: Dæmon
Alder: 8791
Højde: 190 cm

Skaber: Plotmaster
15.03.2020 12:03
Lyden af slag fra en hammer klang højt i takt med at dagen gryede omkring Obsidianslottet. En kraftig vind blæste fra vest og bragte fugleskrig og skumsprøjt mod de skarpe klipper med sig. Råbende stemmer viste, at Mørkets Hær allerede var i gang med de daglige gøremål - der skulle bygges nye barakker, slaverne skulle sættes i arbejde og våben skulle smedes. Flere delinger var i rask march på vej mod havnen, hvor skibsbyggeriet var i fuld gang.

I et af slottets tårne med udsigt over sceneriet stod Ærkedæmonen Merihem. Hans lange, blege hænder legede diskret med fingeringen, der nu indeholdt sjælen på den tidligere leder af Mørket. Det var lykkes ham at samle hæren og give dem et nyt tilholdssted,  men der var stadig meget arbejde at gøre, for at han skulle vinde deres tiltro. 
Det vigtigste havde været at sætte dem i arbejde. Sårene efter kampen om Kzar Dûn var for længst healet, og nu galdt det blot om at sørge for, at soldaterne ikke kedede sig, mens Ærkedæmonen langsomt opbyggede sin hær. Våbentræning var ikke tilstrækkeligt - i stedet var de blevet sendt med skibe til fastlandet for at plyndre og terrorisere de lokale landsbyer, skaffe slaver og mad. 

Det vigtigste arbejde lå dog i øjeblikket hos dem, der kunne skaffe ham oplysninger. Langsomt vendte han sig fra vinduet, da fodtrin lød bag ham, og han gjorde en gestus mod et opdækket bord, som stod i tårnværelset.

"Zahinael. Godt at De kunne komme øjeblikkeligt." 

Hilste han den anden dæmon. Spionmesteren var blevet hidkaldt til tårnet i de tidlige morgentimer, for at den nye Mørkets Herre kunne drøfte spionnetværkets næste træk. Hans læber, mørke i det spørgelsesblege ansigt, fortrak sig i et smil, mens øjnene beragtede Zahinaels mindste bevægelser. Kunne han sikre spionmesterens loyalitet, ville meget være vundet.
ZahinaelZahinael
Mørkets Spionmester

Retmæssig Ond
Race: Dæmon
Alder: 2030
Højde: 193 cm

Skaber: Alianne_
15.03.2020 12:49
Zahinael trådte ind i lokalet klædt i et nyt sæt tøj, der bar mørkegrønne broderier på en skinnende silkeoverflade. Det meste af hans tøj havde været i hans gemakker tilbage på Kzar Dûn, og det gav ham næsten kvalme at tænke på, at en dragefødt sikkert rendte rundt i det nu. Efter at have modtaget beskeden om Mørkets nye tilholdssted havde han derfor slået et smut omkring Balzera for at skaffe sig et langt bad, en enormt tiltrængt barbering og et sæt tøj, der ikke kun var holdt sammen af mudder og god vilje. 
At være tilbage til sin normale standard i udseende var det mest forfriskende, der var sket den sidste måned. Nu håbede han, at denne samtale ville overgå det, og at Mørket endelig fik den forfriskende nye leder, han havde længtes efter så længe.

"Selvfølgelig, Herre," Zahinael gav et let buk til Merihem på vej hen imod det opdækkede bord, hvor han tog plads bagved den ene stol og afventede, at Merihem selv satte sig til bords. 
De sidste par uger havde været hårde for Zahinaels krop, der ikke havde fået nok næring hverken under belejringen eller i den efterfølgende tid, hvor han havde holdt sig skjult, indtil han havde modtaget besked om Mørkets fremtid.

Usikkerheden lå dog stadig øverst i hans tanker. Kunne han stole på, han stadig havde sin stilling, og Merihem ikke blot nu gav ham en værdig afsked for at sætte en af sine egne folk på posten?
Spekulationerne kunne selvfølgelig ikke ses i Zahinaels udtryk, der spejlede Merihems smil, komplet med smilerynker om de isblå øjne. 
"Mine spioner i Dianthos melder, at vores angreb på kysterne er blevet bemærket af Lyset. Vi bør forvente, at de sender forstærkninger snart," sagde han som indledning til samtalen. Giv lidt først, og forhåbentlig kunne han bevise, at han var den mest nyttige Merihem kunne have siddende på stillingen.

MerihemMerihem
Mørkets Herre

Retmæssig Ond
Race: Dæmon
Alder: 8791
Højde: 190 cm

Skaber: Plotmaster
06.04.2020 12:42
Zahinaels påklædning fik et lille, men anerkendende nik fra Ærkedæmonen. De mange måneder i Kzar Mora havde taget hårdt på alle, og det var en sølle flok, han til sidst havde ført gennem portalen til Obsidianøerne, som spionmesterens krop også stadig bar tegn på. 

De de indledende formaliteter var overstået, tog Merihem plads ved bordet. En frisk brise kom fra det åbne vindue og blæste duften af hav og lydene af soldaterne med sig. Selv om øerne var et barskt opholdssted, var det bedre egnet til den brogede flok, der udgjorde Mørkets tilhængere - nu var spørgsmålet blot, om de i længden ville acceptere Ærkedæmonen i spidsen af flokken.

"Det ville næppe gå ubemærket hen." Svarede Merihem på rapporteringen med et lille nik. Hans lyse, udtryksløse øjne holdt øje med hver en trækning i spionmesterens ansigt, men fandt intet at udsætte. 
Mørkets Herre havde naturligvis gjort sig adskillige overvejelser om, hvorvidt der skulle gøres udskiftninger blandt de højere stillinger i hæren - han var dog for nu nået frem til, at det ville være et farligt træk. Bedre var det, hvis han kunne vise soldaterne, at man kunne beholde sing rang, så længe man udviste loyalitet. Det ville forhåbentlig opildne dem til det samme.

"Jeg vil give kaptajnerne besked på ikke at dvæle ved deres plyndringer - vi skal holde Lysets soldater beskæftigede, men forsøge at undgå direkte konfrontation." 

Tilføjede han. Han ville gerne indvige Spionmesteren i så meget, som muligt, for Zahinael havde trods alt beskæftiget sig med kampen mod menneskeracen i de årtusinder, Merihem selv havde tilbragt bag lukkede porte. Han var ikke i tvivl om, at dæmonen foran ham, ville være en værdifuld allieret i den kommende kamp mod Lyset.

"Andet at rapportere fra Dianthos?" Spurgte han herefter. Zahinael havde været hurtig til at give ordrer til spionerne, og det glædede Merihem. Fremover ville han sørge for, at spionmesteren rapporterede til ham med jævne mellerum - for mens soldaterne terroriserede kysterne og forsøgte at rekruttere piraterne i farvandet, bragte hans spioner de vigtigste oplysninger i konflikten. Oplysninger, der kunne afgøre alt. 
ZahinaelZahinael
Mørkets Spionmester

Retmæssig Ond
Race: Dæmon
Alder: 2030
Højde: 193 cm

Skaber: Alianne_
14.04.2020 09:56
Zahinael tog plads ved bordet, mens han nikkede til Merihems ord om at holde Lyset beskæftiget. Det var altid en solid plan at holde sin fjendes hænder fulde, især når man selv havde behov for tid til at komme sig oven på et så stort tab, som de havde lidt i kampen mod dæmonerne.
"Ledelsen i Dianthos har fået et slag efter hele  misæren med Leoric," svarede Zahinael og tog noget mad fra bordet. Det var en ren fornøjelse igen at kunne nyde godt tilberedt mad af varierede råvarer. "De adelige, der tog imod bestikkelsen, er ved at få deres hjem og liv endevendt - nogle af dem kommer til at miste deres titel helt og måske endda ende i eksil."

Nok var Merihem blevet afbrudt og forpurret i hvad end plan han havde haft med dronningekidnapningen, da de dragefødte blev sluppet løs på Kzar Dûn, men Zahinael beundrede stadig det stykke arbejde, ærkedæmonen havde udført i hovedstaden. Han havde brugt en del tid i Dianthos, mens det stod på, men ikke haft råderum nok til helt at lure, hvad der præcis havde foregået. Efterdyndingerne var han dog yderst velinformeret omkring, fordi Dianthos' befolkning krævede syndebukke og adelen talte højt om hinanden i et forsøg på at redde deres egen position.

"Undergrunden trives oven på alt tumulten, og byvagten får snart hænderne fulde med tilbageflytninger og flere kriminelle i gaderne," fortsatte han mellem to bidder mad. "Med flere soldater sendt til kysten, bør vi få en god åbning til at sende folk ind på poster tættere på hjertet af dem, vi ønsker at påvirke."

Zahinael håbede på at blive inddraget mere. Under Sabbatins styre havde han langt henad vejen handlet kun på direkte ordre og aldrig været involveret nok til at vide, hvad det endelige mål var. Det havde været en enorm hæmsko i hans arbejde. Hans umiddelbare fornemmelse af Merihem var, at han var anderledes på det punkt. Det håbede han i hvert fald.

MerihemMerihem
Mørkets Herre

Retmæssig Ond
Race: Dæmon
Alder: 8791
Højde: 190 cm

Skaber: Plotmaster
09.05.2020 14:57
Det glædede Merihem at høre, at mistilliden til de højtrangerende i Dianthos' voksede. Hvis de interne konflikter bredte sig, betød det, at Zahinaels folk havde bedre muligheder for at udføre deres arbejde i smug - og det var netop den slags arbejde, Merihem havde brug for. Øjne og ører skulle holdes åbne, mens flådesoldaterne legede katten efter musen med Lysets Hær.

Det var blandt spionerne, at det afgørende arbejde i øjeblikket villle foregå.

"Hvilke poster vil De foreslå, at vi besætter?" Spurgte ærkedæmonen, mens et svagt smil krusede hans læber. Også spionerne var begrænsede i antal efter kampene i Kzar Mora, selvom de havde lidt noget færre tab end soldaterne. Det var derfor om at nøje udvælge de mål, som var vigtigst at holde øje med.

Han havde selv nogle idéer efter at have lært adelslivet en smule at kende efter sit ophold i Dianthos, men i Dronningens skikkelse havde han været meget afskåret fra den øvrige adel.
Hvor Merihem kun havde få års erfaring blandet med de oplysninger, han havde skaffet sig omkring menneskenes samfund bag Kzar Moras porte, havde Zahinael brugt årevis på at indsamle informationer blandt deres fjender, og Merihem ville sætte hans råd højt. Tiden var for alvor inde til, at spionmesteren kunne vise sit værd.
ZahinaelZahinael
Mørkets Spionmester

Retmæssig Ond
Race: Dæmon
Alder: 2030
Højde: 193 cm

Skaber: Alianne_
09.05.2020 19:49
Zahinael kunne ikke dy sig fra at smile skævt. Merihems spørgsmål havde været vagt, og for spionmesteren indeholdt det tre dele: Hvilke fysiske arbejdsposter i Dianthos skulle de fokusere på, hvilke spioner skulle ud på disse opgaver, og hvilke var gode mål helt bogstavligt talt at besætte.
"Jeg har en liste forberedt," svarede han mens smilet blev mere udspekuleret og ondsindet."Vi har nogle forskellige muligheder at udforske, men helt konkret ligger der en udsøgt mulighed i Reier-familien. At få nogen ind i deres stab, vil være yderst profitabelt for os. Mulighederne for et indtog gøres lettere af deres konstante interne stridigheder, og så har mange af deres bønder lidt under plyndringer og flygtninge efter elverne blev banlyst fra hovedstaden. Et emminent træk, det må jeg sige."

Dæmonen holdt en spisepause og gav Merihem mulighed for at sluge informationerne. Senere ville han få sendt den fuldkomne liste til ham med en detaljeret beskrivelse af planerne for, hvem der skulle sendes af sted, og hvordan de forventedes at udføre deres tildelte infiltration. Han havde også planlgt et par strategiske mord, der skulle udføres i den sammenhæng, så der kom en passende grund til at hyre nye folk ind.

Efter et par øjeblikkes tavshed, lagde han gaflen fra sig og en bekymret mine gled over hans ansigt. 
"En ting jeg gerne vil bringe op, herre," sagde han alvorligt. "Da I forlod Kzar Dûn, var det kun dem, der fysisk kunne nå portalen, der nåede med her til øerne. Igennem nogle af mine spioner, der er blevet indsat i dæmonernes hær efterfølgende, har jeg fået bekræftet nogle af de omkomne... Men for få. Det er min stærke antagelse, at dæmonerne nu har nogle af vore tidligere fanger i deres varetægt. Jeg er stadig ved at danne mig et overblik over, hvor vidtrækkende konsekvenser, det kan give, men jeg har navnene på fem fanger fra Lyset, der risikere at falde i andres hænder eller vende tilbage til Dianthos med den viden, de havde nået at få om vores virke, inden de blev afsløret."
Sabbatin havde været en enormt paranoid leder, og Zahinael ville næppe have haft nævnt en sådan situation for ham, havde han stadig siddet på tronen, da spionmesteren så ikke ville lave andet end personligt at rejse rundt og likvidere individerne. Med Merihem som leder, vidste Zahinael ikke, hvor stort et problem dette overhovedet ville være. Hvor meget ville Merihem ændre? Hvor meget gik han op i diskretionen og hvor mange af de planer, Sabbatin havde haft, var stadig noget, de følge igennem med?

MerihemMerihem
Mørkets Herre

Retmæssig Ond
Race: Dæmon
Alder: 8791
Højde: 190 cm

Skaber: Plotmaster
30.07.2020 18:23
"Reier.." Merihem måtte søge kort i hukommelsen efter familien, men den lå der, lagret side om side med de andre oplysninger, han havde samlet og kataologiseret under sit ophold i Dianthos. Det var de færreste menneskeslægter, der daterede tilbage til før Kzar Moras lukning - Reier var ikke en af dem.
De oplysninger, han havde, talte dog om en stor og splittet slægt - nogle med tvivlsomme forbindelser og enkelte rygter om et overhoved, der for længst havde udlevet største delen af sine slægtninge. Det kunne blive en interessant forbindelse.

"Med en så stor familie, skulle det være nemt at placere spioner." Gav han Zahinael ret. "Jeg har også en vis interesse i rygterne omkring overhovedet, selv om det ikke er førsteprioritet.. Lad os forsøge at fastlægge hvem i familien der reelt har magt, og hvordan de står i forhold til den øvrige adel .. og naturligvis kronen."

Merihem håbede, at hans lille trick med dronningens skikkelse, ville have sået stor tvivl i befolkningen omkring kronen - hvis magten langsomt begyndte at overgå til fyrsterne, ville de enkelte familier være lettere at manipulere.

Emnet skiftet, og et kort mørke gled over Merihems blik, få sekunder efter forsvundet som dug fra solen, og dæmonen så tankefuld ud. Deres exit havde været noget mere forhastet, end han oprindeligt havde planlagt - det havde ikke været meningen at Abraxas og Eisheth skulle sætte de dragefødte fri, og nu var Merihems egen mulighed for at få klørerne i den skællede halvrace forbigået.
Derudover havde han selv haft en finger med i at bedrage sine søskende, hvilket kunne give Mørket problemet. Dæmoner var sjældent tilgivende. Især ikke ærkedæmoner.

Det var ikke den store overraskelse for Merihem, at ikke alle slaver og fanger var kommet med. De var en lille brik i det store spil, men spionmesteren havde ret i, at de kunne give problemer.

"Ved vi hvilken information disse .. fanger har?" Spurgte han, blikket fæstnende sig på spionmesteren. Hvis de ikke holdt noget afgørende, kunne de for hans skyld rådne op i Kzar Mora - han brød sig ikke om tanken om at risikere et snigmord under ærkedæmonernes næser. Det ville være en risikabel affære.

00 brugere følger tråden 11 karakter er tagget i tråden:
Zahinael
0Tråden har 0 nomineringer.
Den skal først afsluttes.
Du har ikke rettighed til at skrive i dette forum

Chatboks

Gæst
[smilies]

IC-Chat