Nordfolk (Menneske-subrace)
KrystalKrystal
Skaberinden

Rang: Administrator
Tilmeldt: 06.06.2005
Posts: 3888
26.06.2017 18:19

Nordfolk

Nordkrystalisianerne eller blot Nordfolket er et gammelt folk, som stammer tilbage fra de tidligste besætte af det Nordlige Krystalland. De stammer fra menneskeracen, men har fået deres eget navn, da de bor isoleret i det kolde nord.

Nordkrystalisianere har ofte magiske evner inden for manipulation af is eller vand.

 • Levealder: 0-100 år

 • Levested: Nordlandet

 • Religion: Nordkrystalisianerne anser sig selv for at være et frit folk, og de føler sig mest knyttet til guden Aladrios samt Nak'lar.

 • Sprog: Krystalisiansk (Nordkrystalisiansk)

 • Almindelig vægt og højde: Samme som mennesker

 • Fordele: Fysisk udholdenhed

 • Ulemper: Intelligens

 • Tilladelse: For øjeblikket skal der ikke søges tilladelse til denne race.

 • Blandingsmuligheder: Denne race kan blandes med andre. Blandes den med andre menneskelignende racer, skal racen blot angives som "menneske" og Nordfolkstræk beskrives derefter under udseende.


 • Fordele ved racen, som ikke kræver magiske evner:
 • Kulderesistens: Nordfolk er naturligt vant til et koldt klima, og kan klare sig bedre heri.

 • ~ Krys ~

  KrystalKrystal
  Skaberinden

  Rang: Administrator
  Tilmeldt: 06.06.2005
  Posts: 3888
  26.06.2017 18:19
  Udseende

  Nordfolk er meget lyse i huden i forhold til almindelige mennesker. De fleste har blåsort eller isblåt hår, men enkelte er lyshårede, hvidhårede eller rødhårede. Mange af mændene har kraftigt skæg, og man mener, at der ligger lidt dværgeblod i Nordfolkets årer. På grund af deres arbejde med jagt og krigsførsel, er Nordfolk ofte muskuløst byggede.

  Nordfolk glæder sig i skind og pels, som hjælper dem til at holde varmen, og som stammer fra de dyr, de jæger på tundraen og langs kysterne. 
  ~ Krys ~

  KrystalKrystal
  Skaberinden

  Rang: Administrator
  Tilmeldt: 06.06.2005
  Posts: 3888
  26.06.2017 18:19
  Historie

  Nordkrystallandet blev beboet allerede omkring 2500 år før Krystallandets tidsregning. De folk, der boede der var meget primitive og bekrigede i de første mange år hinanden. Nordkrystalisianerne var inddelt i små stammer og klaner, meget lignende det de er, i dag.
  Omkring år 100 begyndte klanerne imidlertid at samles og var for første gang forenet. Det tog klanerne noget tid at blive enige om en ny styreform, men i år 768 gjorde de i oprør og Nordkrystallandet blev gjort uafhængigt.

  De forenede klaner var dog stadig præget af indbyrdes stridigheder, som blev værre med årene. I perioden 1203-1304 opstod en lang krig mod Lyset, som forsøgte at genopre det løsrevne rige. Det lykkedes dem ved krigens afslutning i år 1304 og Nordkrystallandet var igen en del af resten af landet.

  Kort efter krigens afslutning opløstes de forenede klaner, og Nordkrystallandet var igen opdelt i en række klaner og stammer. Krigene ebbede herefter ud, og stammefolkene fokuserede mere på jagt og fiskeri, selvom der stadig af og til opstod indbyrdes stridigheder klanerne imellem.

  I 2016 hjalp nordfolket med at befrie Dragorn fra Mørkets besættelse.
  ~ Krys ~

  KrystalKrystal
  Skaberinden

  Rang: Administrator
  Tilmeldt: 06.06.2005
  Posts: 3888
  26.06.2017 18:20
  Kultur

  Der findes adskillige små landsbyer i Nordlandet, hvor nordfolket bor i deres primitive bygninger. De lever primært af jagt og isfiskeri.
  Det er et folk med stolte krigertraditioner, og de nordlige klaner kan sammenlignes med vores verdens vikingefolk. Det er da heller ikke ualmindeligt, at nordfolksklaner drager på plyndringstogt mod andre klaner eller sydlændingene, som de kalder folket, der bor i grænselandet til norden.

  Handel med dværgene i Dragorn har alle dage forgået i Nordlandet. Nordfolket forsyner dværgene med tørret fisk og kød i bytte for mjød og dværgesmedede våben. Selv om nordfolkets krigsførsel er primitiv, er det derfor ikke ualmindeligt, at se smukt dekorerede økser med dværgeruner hænge i bæltet på en nordmand.

  Kvinder har i Nordlandet en højere status end i mange andre dele af lande og bliver ofte oplært i krigskunst. De fleste landsbyer har også en vis kone, oftest en seer, tilknyttet, som har stor respekt blandt klanfolket, og man tager altid imod rådgivning af seeren, før man drager på togt eller foretager en vigtig afgørelse.
  ~ Krys ~

  KrystalKrystal
  Skaberinden

  Rang: Administrator
  Tilmeldt: 06.06.2005
  Posts: 3888
  26.06.2017 18:20
  Forhold til andre racer

  Nordfolket har altid haft et godt forhold til Dragorndværgene. Der bliver handlet meget de to racer imellem, og båndet blev yderligere forstærket, da nordfolket i 2016 hjalp med at befrie Dragorn fra Mørkets besættelse.

  Gennem tiden har klaner af orker, bjergtrolde, bjergelvere og mørkelvere voldt klanerne problemer, og nordfolket nærer en dyb mistro over for disse racer. 
  ~ Krys ~


  11 bruger følger tråden

  Besvar emne: Nordfolk (Menneske-subrace)

  Forfatter: Gæst
  Ord: Tegn:

  Chatboks

  Gæst
  [smilies]

  IC-Chat